Całoroczny dom modułowy bez pozwolenia na budowę

Czy można postawić gotowy dom modułowy bez pozwolenia na budowę? Tak! Obecnie jest to już możliwe. Z pomocą przyszła tutaj nowelizacja prawa budowlanego. W sposób jasny i przejrzysty mówi ona o warunkach takiej zabudowy. Rzecz dotyczy nie tylko całorocznych domów modułowych. Prawo dopuszcza także budowę budynku tradycyjnym sposobem. Mimo to domy modułowe cieszą się coraz większym powodzeniem. Można wykorzystać je jako całoroczne lub zabudowę rekreacyjną. Są znacznie tańsze w porównaniu z tradycyjnymi naniesieniami. Stąd coraz więcej Inwestorów rozważa właśnie taki sposób na wygodny dom. Jak zatem wygląda budowa całorocznego, gotowego domu modułowego bez pozwolenia? Zapraszamy do lektury!

Dom modułowy bez pozwolenia — warunki

Całoroczny, czy też rekreacyjny dom modułowy można postawić bez pozwolenia budowlanego. Co za tym idzie, nie ma też konieczności zatrudniania kierownika budowy. To duże uproszczenie dla Inwestorów. Istnieją jednak pewne obostrzenia w tym zakresie. Nowe zapisy, które to regulują, weszły w życie wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Konkretne wytyczne znajdują się w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986). Obowiązują one od 3 stycznia 2022 roku. Co zawierają zmienione zapisy? Regulują one możliwość postawienia domu, także modułowego, bez pozwolenia budowlanego. Określają warunki, jakie musi spełniać taki budynek. W dużym uproszczeniu mieszkalny, całoroczny dom modułowy bez zbędnych formalności można postawić, jeśli:

 • ma nie więcej niż 70 metrów kwadratowych powierzchni
 • jest wolnostojącym budynkiem jednorodzinnym;
 • posiada maksymalnie dwie kondygnacje;
 • mieści się w obrębie działki, dla której został zaprojektowany;
 • postawiony został na własne cele mieszkaniowe.

Nieco inaczej rzecz wygląda w przypadku naniesień rekreacyjnych. Tu powinny być wypełnione następujące wymagania dla domu modułowego:

 • nie przekracza 70 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej;
 • jest budynkiem parterowym;
 • służy zapewnieniu indywidualnej rekreacji;
 • rozpiętość elementów konstrukcyjnych wynosi maksymalnie 6 m, a wysięg wsporników do 2 m.

Co ciekawe, dom modułowy można postawić na każdym z 500 metrów kwadratowych działki. Oznacza to, że przy większym areale możliwe jest zbudowanie więcej niż jednego domu. Należy przyznać, że to duże ułatwienie dla Inwestorów. Warunkiem podstawowym jest powierzchnia budynku, która nie może przekroczyć 70 metrów kwadratowych. To wielkość sporego mieszkania w blokach. Stąd takie całoroczne domy modułowe są dobrym rozwiązaniem dla małych rodzin. To także idealne rozwiązanie dla osób starszych, które nie potrzebują dużej przestrzeni mieszkalnej. Kolejnym warunkiem dla takiego budownictwa jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Niemożliwe jest zatem stawianie gotowych domów modułowych bez pozwolenia na wynajem i sprzedaż. Warunkiem jest także tytuł prawny do działki, na której powstaje nieruchomość.

domy modułowe całoroczne

Dom modułowy bez pozwolenia — jakie formalności?

Dom modułowy stawiany bez pozwolenia na budowę wymaga kilku formalności. W przeciwnym wypadku może zostać uznany za samowolę budowlaną. To droga sprawa, zalegalizowanie nieruchomości kosztuje bowiem kilkadziesiąt tysięcy złotych. W najgorszym razie koniecznością może okazać się rozbiórka budynku. Lepiej zatem dopełnić kilku wymagań urzędowych. Uproszczona procedura oznacza konieczność dostosowania się do planów zagospodarowania przestrzennego. Budowa musi być bowiem z nim zgodna. Zdarza się, że warunki zabudowy dla działki nie zostały wcześniej określone. Urząd ma wtedy 21 dni na podjęcie i przesłanie decyzji. Kolejnym krokiem przed budową domu modułowego jest zgłoszenie do właściwych organów nadzoru budowlanego. Powinno ono zawierać:

 • projekt zagospodarowania przestrzennego działki;
 • projekt architektoniczno-budowlany domu modułowego;
 • informację o planowanym rozpoczęciu inwestycji;
 • oświadczenie o budowie domu zaspokajającego własne potrzeby mieszkaniowe;
 • informację o odpowiedzialności własnej za kierowanie budową — wyjątkiem jest ustanowienie kierownika budowy;
 • oświadczenie o kompletności złożonych dokumentów.

Po dostarczeniu powyższych dokumentów możliwe jest rozpoczęcie inwestycji. Nowelizacja przepisów uniemożliwia bowiem wniesienie sprzeciwu przez urząd. To duże ułatwienie dla Inwestora. W sposób znaczny może także przyczynić się do szybkiego postępu prac. Warto tu bowiem pamiętać, że budowa gotowego domu modułowego to kwestia zaledwie kilku miesięcy. Pierwszy jej etap odbywa się w hali produkcyjnej wytwórcy budynku. Sam montaż na działce trwa zaledwie kilka dni. Nowe przepisy sprawiają, że dom modułowy do 70 metrów powierzchni powstaje bardzo szybko.

Polecamy: