Relokacja maszyn — co to jest?

Czym jest relokacja maszyn? To, mówiąc najprościej, przeniesienie ich w nowe miejsce. Zarówno w ramach tego samego obiektu, jak i na większe odległości. Relokacja maszyn może dotyczyć pojedynczych urządzeń, ale też całych linii przemysłowych i produkcyjnych. Operacja taka często wykonywana jest w przedsiębiorstwach wielozakładowych. Urządzenia przenoszone są wtedy pomiędzy oddziałami firmy. Relokacja maszyn ma też miejsce w czasie ich zbycia i kupna. To naturalny proces podczas wykonywania inwestycji związanych z budownictwem. Składa się na niego kilka operacji:

  • demontaż maszyn lub linii produkcyjnej;
  • pakowanie i zabezpieczanie poszczególnych elementów;
  • załadunek;
  • relokacja, czyli transport maszyn do nowej lokalizacji;
  • rozładunek;
  • montaż i uruchomienie.

Każda z powyższych czynności powinna być zaplanowana. Pod uwagę należy przy tym brać nie tylko przepisy BHP. Choć bezpieczeństwo jest bardzo ważne, istotna jest też dbałość o infrastrukturę. Podczas relokacji maszyn i linii przemysłowych należy bowiem zadbać o odpowiednie zaplanowanie trasy przewozu. Wiele dróg ma bowiem ograniczenia dotyczące szerokości, czy nośności.

Jak przygotować się do relokacji maszyn?

Relokacja maszyn generuje potrzebę przygotowania logistycznego. Wymagane jest ono w każdym przypadku. Zarówno podczas przenosin na krótkim, jak i dłuższym dystansie. Oczywiście druga opcja wymaga znacznie większych nakładów przygotowawczych. W przypadku maszyn nadgabarytowych konieczne może okazać się zdobycie nieodzownych zezwoleń związanych z transportem. Konieczne będzie tu także wyznaczenie odpowiedniej trasy przewozu. Może się bowiem okazać, że najkrótsza trasa niesie ze sobą ograniczenia. Mogą to być wąskie drogi, niskie mosty i wiadukty na trasie. Równie istotne są ograniczenia tonażowe na niektórych trasach. Niekiedy relokacja maszyn wiąże się z czasowym wyłączeniem odcinka drogi. To zaś wymaga nie tylko odpowiednich zezwoleń, ale i zabezpieczenia odcinka przez odpowiednie służby. Plan przewozu maszyn i urządzeń wymaga też odpowiedniego przygotowania sprzętu. Jest on niezbędny podczas demontażu oraz załadunku. W przypadku dużych linii produkcyjnych i przemysłowych niezbędne okazać się mogą dźwigi. Pomocne będą także specjalistyczne platformy transportowe.

Relokacja maszyn — na własną rękę, czy zlecić?

Relokacja maszyn — na własną rękę, czy zlecić?

Czy warto podejmować się relokacji maszyn na własną rękę? Czy może lepiej wynająć w tym celu wyspecjalizowaną firmę? Wszystko zależy od samego ładunku oraz odległości, na jaką musi on zostać przetransportowany. W przypadku relokacji wewnętrznej (np. pomiędzy budynkami zakładu) można pokusić się o samodzielny transport. Zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo dysponuje zapleczem w postaci podnośników i dźwigów załadowczych. Ważna przy tym jest obecność wykwalifikowanych ekip mechaników. Na ich barkach spoczywać będzie demontaż i montaż urządzeń. W przypadku zewnętrznej relokacji maszyn warto skorzystać z usług wykwalifikowanych firm. Nie tylko dysponują odpowiednim zapleczem sprzętowym. Najważniejsze jest tu doświadczenie. Warto bowiem pamiętać, że im większa odległość relokacji maszyn, tym większe stawia ona wyzywania. Nie bez znaczenia jest zatem flota pojazdów, ubezpieczenia oraz zezwolenia na transport ponadgabarytowych ładunków. Firmy takie posiadają też wypracowane procedury bezpieczeństwa. Relokacja maszyn realizowana jest wtedy zgodnie z opracowanym wcześniej planem.